about

The Oven Farm

ดิโอเว่นฟาร์ม ถือกำเกิดขึ้นเมื่อ 6 ปีที่แล้ว จากความชื่นชอบในการทำขนมปังของคุณปอ-ไธวดี ศุภโรจน์ ซึ่งได้จบการศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นได้เข้าศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนมปังและขนมอบที่โรงเรียนการอาหารและโรงแรมโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ทั้งยังมีประสบการณ์การทำงานในสายงานการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเบเกอรี่จากบริษัทชื่อดังอีกด้วย

ก่อนที่คุณปอจะได้เริ่มการทำขนมปังเพื่อสุขภาพแบบที่ไม่ใส่นม เนย ไข่ คุณปอก็ได้ผลิตเบเกอรี่แบบปกติมาก่อน จนได้มีโอกาสได้พบกับคุณหมอที่รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง จึงได้รับโจทย์ให้ผลิตขนมปังที่ปราศจากสารก่อมะเร็งต่างๆ เพื่อให้เป็นทางเลือกแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานขนมปังแบบปกติได้ จึงเกิดขนมปังสูตรนี้ขึ้น ซึ่งเป็นขนมปังที่ปราศจาก นม เนย ไข่ ไขมันจากพืชและสัตว์ทุกชนิด ไม่มีวัตถุกันเสีย และไม่ใส่สารเสริมคุณภาพในการทำขนม

 

จากนั้นจึงได้มีการทดลองสูตรและดัดแปลง โดยใช้ข้าวประเภทต่างๆ เมล็ดธัญพืชนานาชนิด รวมไปถึงผักและผลไม้ที่มีประโยชน์มาเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้ได้ขนมที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายที่หลากหลายมากขึ้น ยังมีการคิดค้นขนมอบประเภทต่างๆ เพื่อเป็นตัวเลือกในการับประทานด้วย เช่น คุกกี้ธัญพืชทเพื่อสุขภาพ ขนมปังขาไก่ เป็นต้น

จากความตั้งใจเริ่มต้นที่จะทำขนมเพื่อผู้ป่วยและผู้ที่จำกัดประเภทอาหารในการรับประทาน โดยเน้นถึงการคัดเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่ จากธรรมชาติ ความสะอาดในทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต ความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ที่รับประทาน และคุณค่าทางโภชนาการของขนมปังทุกชนิดเป็นสำคัญ จนปัจจุบันขนมปังเพื่อสุขภาพดิโอเว่นฟาร์ม ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มคนที่หันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพโดยทั่วไป โดยจำหน่ายผ่านร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพทั่วไป

Our Story